Links

Wilt of weet u ook een link die hier thuishoort? Stuur een bericht naar jutterskatwijk@gmail.com

Ook suggesties voor verbeteringen zijn welkom

Wereld

Het beste wat JIJ ZELF kan doen om je Eco-impact te minimaliseren vind je hier

United Nations – Ocean Conference

Europa

OSPAR – OSlo & PARis Conventions

Noordzeeloket – Europese Kaderrichlijn Mariene Strategie (KRM)

KIMO Nederland en Belgie

Nederland – Rijkswaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Green Deals: afspraken tussen Rijksoverheid en andere partijen

Nieuwsbericht 2014 – Green Deals

Green Deal Schone Stranden

Provincie

Provincie Zuid-Holland – Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu

Gemeente

VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten – Afval; Raamovereenkomst Verpakkingen; Verduurzaamingsagenda

NVRD – Koninklijke Vereniging voor Afval- en reinigingsmanagement

Gemeente Katwijk – Leefomgeving

Katwijk e.a. – Begin van iets moois – circulair afval management – wat wel/niet bij papier/GFT/plastic

NGO’s – Non-Governmental Organisations

Strand en Zee (plastic soup)

Jutters Katwijk 🙂

Grondstofjutters

Stichting De Noordzee

Boskalis Beach Cleanup Tour (organisatie: Stichting De Noordzee)

My Beach (project van St. De Noordzee / Beach Cleanup Tour)

Doe Mee, Verlos de Zee – Jutbakken (initiatief Matthijs Lievaart)

The Ocean Cleanup (Boyan Slat)

The Plastic Soup Foundation (bestrijding van plastic aan de bron – oprichter Maria Westerbos))

Plastic Free Sea foundation (founder Merijn Tinga)

The Plastic Soup Surfer – Merijn Tinga – project Source2Sea

Juttersgeluk (Suzanne Klaassen – Overveen)

TrashUre Hunt (kunst, evenementen, educatie vanuit Scheveningen)

Stichting De Milieujutter Terschelling

Juttersvereningen Ameland

Proper Strandlopers – Belgie

Greenpeace – Defend Oceans

Greenpeace Nederland – Oceanen

Land en Rivieren (zwerfafval)

De Zwerfinator (Dirk Groot)

Enjoy Cleaning Up (Alex van Eck & Joy – IJsselstein)

Recycling Netwerk – beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer

KICD – Keep It Clean Day – Annette Dölle – 3e vrijdag in september

Onderzoek en Wetenschap

Nederlands Instituut naar Onderzoek der Zee

Deltares – kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond

By the Ocean we Unite

Kennis en Info

Ladder van Lansink – afvalhiërarchie

Zwerfafval – wikipedia

Kenniswijzer Zwerfafval (ontwikkeld door Stichting Nederland Schoon)

Verpakkende Bedrijfsleven

Afvalfonds Verpakkingen

Stichting Nederland Schoon

Supporter van Schoon (campagne van Stichting Nederland Schoon)

Landelijke Opschoondag – 24 maart (initiatief van Stichting Nederland Schoon)

Info van The Plastic Soup Foundation over Supporter van Schoon en statiegeld

NEDvang – Nederland Van Afval Naar Grondstof (opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen)

Verpakkingsvrije Winkels

Verpakkingsvrije winkel Leiden

VerPot (nieuwe pilot in Leiden)