Links

Wilt of weet u ook een link die hier thuishoort? Stuur een bericht naar jutterskatwijk@gmail.com

Ook suggesties voor verbeteringen zijn welkom

Wereld

Het beste wat JIJ ZELF kan doen om je Eco-impact te minimaliseren vind je hier

United Nations – Ocean Conference

Europa

OSPAR – OSlo & PARis Conventions

Noordzeeloket – Europese Kaderrichlijn Mariene Strategie (KRM)

KIMO Nederland en Belgie

Nederland – Rijkswaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Green Deals: afspraken tussen Rijksoverheid en andere partijen

Nieuwsbericht 2014 – Green Deals

Green Deal Schone Stranden

Provincie

Provincie Zuid-Holland – Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu

Gemeente

VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten – Afval; Raamovereenkomst Verpakkingen; Verduurzaamingsagenda

NVRD – Koninklijke Vereniging voor Afval- en reinigingsmanagement

Gemeente Katwijk – Leefomgeving

Katwijk e.a. – Begin van iets moois – circulair afval management – wat wel/niet bij papier/GFT/plastic

NGO’s – Non-Governmental Organisations

Strand en Zee (plastic soup)

Jutters Katwijk 🙂

Straatjutters Katwijk

Coast Busters

Grondstofjutters

Stichting De Noordzee

Boskalis Beach Cleanup Tour (organisatie: Stichting De Noordzee)

My Beach (project van St. De Noordzee / Beach Cleanup Tour)

Doe Mee, Verlos de Zee – Jutbakken (initiatief Matthijs Lievaart)

The Ocean Cleanup (Boyan Slat)

The Plastic Soup Foundation (bestrijding van plastic aan de bron – oprichter Maria Westerbos))

Plastic Free Sea foundation (founder Merijn Tinga)

The Plastic Soup Surfer – Merijn Tinga – project Source2Sea

Juttersgeluk (Suzanne Klaassen – Overveen)

TrashUre Hunt (kunst, evenementen, educatie vanuit Scheveningen)

Stichting De Milieujutter Terschelling

Juttersvereningen Ameland

Proper Strandlopers – Belgie

Greenpeace – Defend Oceans

Greenpeace Nederland – Oceanen

Land en Rivieren (zwerfafval)

De Zwerfinator (Dirk Groot)

Enjoy Cleaning Up (Alex van Eck & Joy – IJsselstein)

Recycling Netwerk – beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer

KICD РKeep It Clean Day РAnnette D̦lle Р3e vrijdag in september

Onderzoek en Wetenschap

Nederlands Instituut naar Onderzoek der Zee

Deltares – kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond

By the Ocean we Unite

Kennis en Info

Ladder van Lansink – afvalhiërarchie

Zwerfafval – wikipedia

Kenniswijzer Zwerfafval (ontwikkeld door Stichting Nederland Schoon)

Verpakkende Bedrijfsleven

Afvalfonds Verpakkingen

Stichting Nederland Schoon

Supporter van Schoon (campagne van Stichting Nederland Schoon)

Landelijke Opschoondag – 24 maart (initiatief van Stichting Nederland Schoon)

Info van The Plastic Soup Foundation over Supporter van Schoon en statiegeld

NEDvang – Nederland Van Afval Naar Grondstof (opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen)